Zajímavostí pro vás zůstává obec Eslarn. Sázky?

Vážení sousedští čtenáři! Zdá se, že nová fáze začala. Předsednictví obce Eslarn v regionálním plánovacím sdružení „ILE“ má umožnit deseti dalším obcím, aby s vámi v budoucnu osvědčeným způsobem spolupracovaly. 😉 Senioři a péče o ně zřejmě budou moci vhodným způsobem ovlivnit, aby se tradiční hodnoty a ideály předávaly i budoucím obyvatelům tohoto bavorského pohraničí. […]

Continue Reading